Thông báo trả phòng

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 30-05-2018


THÔNG BÁO

 

        Theo lịch học tập và giảng dạy của Nhà trường, hết tháng 6/ 2018 sẽ là thời gian kết thúc năm học 2017 – 2018. Kế hoạch công tác của BQL KTX năm học 2017 – 2018 cũng phải thực hiện theo đúng thời gian quy định. Để chủ động cho công tác chuẩn bị đón nhận sinh viên vào ký túc xá năm học 2018 – 2019, trong thời gian sinh viên nghỉ hè, BQL KTX cần thực hiện các công việc như: tu bổ, sửa chữa, tòa nhà cũng như  bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị kỹ thuật trong toàn ký túc xá. Với các lý do nêu trên, Ban Quản lý Ký túc xá thông báo tới toàn thể sinh viên đang ở ký túc xá nội dung sau:

1- Sinh viên ở ký túc xá của trường năm học 2017 – 2018 phải trả lại phòng cho Ban Quản lý Ký túc xá (không để lại vật dụng và đồ dùng cá nhân) tháng 7 và tháng 8/2018; sinh viên tới Ban Quản lý Ký túc xá làm thủ tục trả phòng và nhận lại tiền thế chân (100.000đ) đã đóng khi vào KTX đầu năm học.

2- Sinh viên có nhu cầu ở ký túc xá trong thời gian nghỉ hè 2018 cần thực hiện các thủ tục: Đơn xin ở KTX trong thời gian nghỉ hè, nộp 02 ảnh 4x6 (để làm thẻ ra vào), đóng tiền phí ở KTX thời gian hè; đóng tiền thể chân (nếu ở lần đầu) và nhận phòng ở mới.

        Hiện nay Ban Quản lý Ký túc xá đã và đang nhận đăng ký nguyện vọng từ các sinh viên có nhu cầu tiếp tục ký túc xá năm học 2018 – 2019 (đối với sinh viên đang ở KTX năm học 2017 – 2018)), nhu cầu ở đối với sinh viên chưa ở ký túc xá và sinh viên có nguyện vọng ở ký túc xá trong thời gian hè. Sinh viên có nhu cầu và nguyện vọng nói trên sớm tới đăng ký và cung cấp thông tin cá nhân và làm thủ tục theo quy định tại Ban Quản lý Ký túc xá.

       Địa điểm: Phòng Chuyên môn – Ban Quản lý Ký túc xá, tầng Trệt, tòa nhà Ký túc xá Cơ sở 2 Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, địa chỉ: 288 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long A, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.

       Thời gian: Trước khi kết thúc năm học 2017 – 2018; (30/6/2018)

    (Mọi đóng góp, phản ảnh liên hệ qua địa chỉ mail: ktx@hcmuc.edu.vn;hoặc địa chỉ web: ktx.hcmuc.edu.vn; hoặc SĐT Ban Quản lý KTX: 02837282628 (giờ hành chính)

                                                                                                                          BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

                                                                                

 

 

 

 

 

Từ khóa: