Đăng ký ở KTX năm học 2018-2019

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 15-05-2018


THÔNG BÁO

 

        1/ Để chủ động cho công tác đón nhận sinh viên vào ký túc xá phục vụ cho năm học 2018 – 2019, Ban Quản lý Ký túc xá thông báo tới toàn thể sinh viên nội dung sau: Hiện nay Ban Quản lý Ký túc xá đã và đang nhận đăng ký nguyện vọng từ các sinh viên có nhu cầu tiếp tục ký túc xá (đối với sinh viên đang ở KTX năm học 2017 – 2018)) và nhu cầu ở đối với sinh viên chưa ở ký túc xá. Sinh viên có nguyện vọng ở ký túc xá trong năn học 2018 – 2019 tới  đăng ký và cung cấp thông tin cá nhân tại Ban Quản lý Ký túc xá.

       Địa điểm: Phòng Chuyên môn – Ban Quản lý Ký túc xá, tầng Trệt, tòa nhà Ký túc xá Cơ sở 2 Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, địa chỉ: 288 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long A, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.

       Thời gian: Trước khi kết thúc năm học 2017 – 2018; (30/6/2018)

       2/ Sinh viên có nhu cầu ở ký túc xá trong thời gian nghỉ hè 2018 cần thực hiện các thủ tục: Đơn xin ở KTX trong thời gian nghỉ hè; 02 ảnh 4x6; đóng tiền phí ở KTX; tiền thể chân (nếu ở mới);

    (Mọi đóng góp, phản ảnh liên hệ qua địa chỉ mail: ktx@hcmuc.edu.vn; hoặc SĐT Ban Quản lý KTX: 02837282628 (giờ hành chính))

                                                                                                                      BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

                                                                                                                              

 

 

                                                                                                                                   

Từ khóa: