Chức năng, nhiệm vụ

Ngày đăng: 18-04-2018 03:04:07
Xem thêm

Cơ cấu tổ chức:

Ngày đăng: 17-04-2018 09:04:50
Xem thêm

Gần 30% tổng chỉ tiêu năm 2018 để tuyển sinh cho ngành đào tạo mới

Ngày đăng: 17-04-2018 09:04:11

Theo thông tin được cung cấp từ Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Văn hóa TPHCM, năm 2018 Nhà trường dự kiến sẽ tuyển sinh bậc đại học hệ

Xem thêm