Chức năng, nhiệm vụ

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 18-04-2018


Chức năng:

Ban Quản lý Ký túc xá là đơn vị thuộc Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, có chức năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến giúp cho Hiệu trưởng chỉ đạo, quản lý về công tác tổ chức, quản lý hoạt động Ký túc xá của Nhà trường.

Nhiệm vụ:

1) Tổ chức tiếp nhận và quản lý lưu trú cho sinh viên, học viên ra vào ký túc xá đúng quy định; 

2) Đảm bảo an ninh, an toàn về mọi mặt cho sinh viên, học viên nội trú trong ký túc xá;

3) Quản lý, khai thác và sử dụng  đúng quy định tài sản, các trang thiết bị của Ký túc xá; thường xuyên kiểm tra; kịp thời sửa chữa, khắc phục các hư hỏng của các hệ thống kỹ thuật, cơ sở hạ tầng, đảm bảo hoạt động liên tục và an toàn cho người sử dụng.

4) Quản lý, tổ chức, phân công công việc viên chức, người lao động ký túc xá một các hợp lý;

5) Phối hợp với Phòng Công tác sinh viên, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Công an khu vực tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, bảo đảm trật tự an ninh về chính trị, an toàn xã hội, an toàn tính mạng và tài sản của sinh viên cũng như tài sản của Nhà trường; tổ chức các hoạt động có ý nghĩa giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng ký túc xá văn hóa.

 

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN