Cơ cấu tổ chức:

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 17-04-2018


 

* Nhân sự Ban Quản lý Ký túc xá:

Ông Đỗ Anh Quân - Quyền Giám đốc

Bà Nguyễn Thị Hảo - Nhân viên Thống kê

 

                                                   

                                        Ông Đinh Văn Phú - Nhân viên Kỹ thuật              Anh Trần văn Nam - Nhân viên Kỹ thuật

                                                            

               Ông Nguyễn Văn Hào - Nhân viên Bảo vệ             Ông Lê Trọng Nho - Nhân viên Bảo vệ

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN