Cơ cấu tổ chức:

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 17-04-2018


 

* Nhân sự Ban Quản lý Ký túc xá:

Ông Đỗ Anh Quân - Chuyên viên

Bà Nguyễn Thị Hảo - Nhân viên Thống kê

 

                                         

                            Ông Đinh Văn Phú - Chuyên viên Kỹ thuật         Anh Trần văn Nam - Nhân viên Kỹ thuật

                                                                                     

                                                                           Ông Nguyễn Văn Hào - Nhân viên Bảo vệ       

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN