Đóng tiền KTX HK2

bởi quản trị viên | Ngày đăng: 18-04-2018


                                                                                                                  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06  tháng 3 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v đóng tiền ở Ký túc xá

 

      Theo quy định của Nhà trường, thời gian bắt đầu Học kỳ II năm học 2017 – 2018 từ tháng 2/2018, tuy nhiên nhiều sinh viên đang ở ký túc xá vẫn chưa đóng tiền ở KTX học kỳ 2 theo quy định. Ban Quản lý Ký túc xá đề nghị sinh viên ở ký túc xá khẩn trương tới BQL nộp tiền, nếu sinh viên chậm thực hiện, BQL sẽ ra quyết định chấm dứt thời hạn ở KTX như nội dung trong đơn đăng ký đầu năm học.

    (Mọi thắc mắc xin liên hệ qua địa chỉ mail: ktx@hcmuc.edu.vn; hoặc SĐT Ban Quản lý KTX: 02837282628 (giờ hành chính))

                                                   

                                                                                                                                              BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

 

Từ khóa:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN